Jednym z głównych kierunków działalności firmy jest realizacja prac projekowo-inżynierskich z obszaru energetyki i elektrotechniki.

Prowadzimy własne projekty i wdrożenia. Współpracujemy z innymi podmiotami w charakterze partnera merytorycznego.

 

Realizujemy prace o mocy od kilkuset watów (np. zasilanie autonomiczne pojazdów specjalistycznych) do megawatów (np. praca wyspowa elektrowni).

Wykonujemy pomiary i ocenę zmierzonych parametrów w kontekście wymagań zamawiającego, w tym na zgodność z normami obronnymi.

 

Podejmujemy zamówienia na wykonanie i prefabrykację nietypowych rozdzielnic nn, np. szczelnych elektromagnetycznie.

Dostarczamy rozwiązania elektrotechniczne o specjalnych parametrach i ponadnormatywnej odporności na warunki środowiskowe.

Obliczenia i wizualizację wyników realizujemy w oparciu o pakiet SCILAB.